logo final

 

Информация за д-р Дора АРГИРОВА


Дентален лекар д-р Дора Аргирова завършва Пловдивски факултет по дентална медицина през 1986 г.
Работи последователно в с. Синдел, община Аврен три години по разпределение и в Окръжна стоматологична поликлиника гр. Варна.
През 1992г. стартира частна практика.
Д-р Аргирова има 27год. натрупан стаж в денталната медицина.
Посетила е множество курсове за сдеддипломна квалификация.
Непрекъснато обновява своите знания с най-новите методики за лечение.
Кабинетът е оборудван с най-съвременни машини и апарати, гарантиращи отлични резултати. Д-р Аргирова е перфекцоинист в работата и отношението към пациентите си.
Всички услуги се изработват с нужната гаранция, което дава спокойствие за пациентите. Нейни пациенти са както български граждани,така и хора от различни краища на Света.

Курсове и семинари:

 • Семинар по Пародонтология
 • Лекционен курс Шиниране на зъбите при редуциран пародонтит.
 • Практически курс по Ендодонтия.
 • Практически курс по Студена латерална кондензация.
 • Квалификация Принципи и техники при ръчна обработка на коренови канали.
 • Семинар Съвременна възстановителна стоматология.
 • Семинар Анатомична ендодонтска технология. Изкуството на възстановителната и козметична стоматология. Мениджмънт на стоматологичната практика.
 • Семинар Протокол на съвременното ендодонтско лечение.
 • Семинар Модифицирана вертикална кондензация. Адхезивна техника в ендодонтията.
 • Семинар Машинно инструментиране на коренови канали.
 • Семинар Орални херпесни инфекции в детско-юношеската възраст. Херпесни вируси и противовирусен имунитет. Алгоритми за клинична диагностика. Схеми за лечение.
 • Семинар Образна диагностика на заболяванията на зъбите и пародонта.
 • Семинар Възможности за модерно лечение с глас-йономерни цименти и адхезивни системи - избягване на грешки и усложнения. Избор на средства за преодоляване на хиперстезии.
 • Семинар Регенеративни подходи в пародонталната терашия - решения, техники, последователност, оценка на резултатите, предиктивност.
 • Семинар Ранна диагностика и поведение при болни със злкокачествени тумори в ЛЧО в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолог.
 • Теоретико практически курс "Ендодонтско лечение".